i-Beaufort Index Fondsenportefeuilles

Naast de Beaufort Adviesportefeuilles hebben we vanaf januari 2014 ook onze i-Beaufort Index Adviesportefeuilles. Deze portefeuilles zijn enkel samengesteld met Aandelen en Obligatie indexfondsen. Indexfondsen onderscheiden zich door een zeer lage kostenstructuur.

We kennen de volgende i-Beaufort Fondsenportefeuilles.

i-Beaufort 2 (Defensief, index volgend)
i-Beaufort 3 (Voorzichtig, index volgend)
i-Beaufort 4 (Neutraal index volgend)
i-Beaufort 5 (Ambitieus index volgend)
i-Beaufort 6 (Offensief index volgend)

Natuurlijk geeft een historisch rendement van een Beleggingsportefeuille je een beeld van wat je kunt verwachten. Echter, het belangrijkste blijft of een
bepaalde Beleggingsportefeuille wel binnen jouw Persoonlijke Financiële Planning, jouw risicoprofiel en of bij jouw levensdoelstellingen past.

De gerealiseerde netto rendementen van onze i- Beaufort Fondsenportefeuilles zijn:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Spaarrekening 1,20% 1,00% 0,50% 0,20% 0,15% 0,10% -0,01%
Beaufort 2 9,93% 0,96% 3,13% 0,97% -2,75% 8,20% 3,20%
Beaufort 3 10,09% 1,65% 3,93% 2,15% -3,46% 10,26% 3,49%
Beaufort 4 10,10% 3,05% 5,76% 4,99% -5,17% 15,40% 3,75%
Beaufort 5 10,39% 4,58% 7,77% 7,76% -6,78% 20,53% 3,49%
Beaufort 6 10,51% 6,13% 9,74% 10,48% -8,22% 25,58% 2,77%


Op zich zegt een percentage eigenlijk niet zo veel. Hieronder hebben we berekend, wat de waarde aan het einde van het jaar zou zijn indien u op 1 januari 2014 

€ 100.000,- zou hebben ingelegd. Je kunt hier goed zien dat de waarde snel oploopt omdat je ieder jaar over de waardegroei ook weer waardegroei realiseert.
Dit begrip word ook wel "rente over rente" genoemd of exponentiële groei.

Inleg 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Spaarrekening €100.000,00 €101.200,00 €102.212,00 €102.723,06 €102.928,51 €103.113,82 €103.216,93 €103.206,61
Beaufort 2 €100.000,00 €109.930,00 €110.985,33 €114.459,17 €115.569,42 €112.391,26 €121.607,34 €127.029,86
Beaufort 3 €100.000,00 €110.090,00 €111.906,49 €116.304,41 €118.804,95 €114.694,30 €126.461,94 €130.875,46
Beaufort 4 €100.000,00 €110.100,00 €113.458,05 €119.993,23 €125.980,90 €119.467,69 €137.865,71 €143.035,67
Beaufort 5 €100.000,00 €110.390,00 €115.445,86 €124.416,01 €134.070,69 €124.980,70 €150.639,24 €155.896,55
Beaufort 6 €100.000,00 €110.510,00 €117.284,26 €128.707,75 €142.196,32 €130.507,78 €163.891,67 €168.431,47