i-Beaufort Index Fondsenportefeuilles

Naast de Beaufort Adviesportefeuilles hebben we vanaf januari 2014 ook onze i-Beaufort Index Adviesportefeuilles. Deze portefeuilles zijn enkel samengesteld met Aandelen en Obligatie indexfondsen. Indexfondsen onderscheiden zich door een zeer lage kostenstructuur.

We kennen de volgende i-Beaufort Fondsenportefeuilles.

i-Beaufort 2 (Defensief, index volgend)
i-Beaufort 3 (Voorzichtig, index volgend)
i-Beaufort 4 (Neutraal index volgend)
i-Beaufort 5 (Ambitieus index volgend)
i-Beaufort 6 (Offensief index volgend)

Natuurlijk geeft een historisch rendement van een Beleggingsportefeuille u een beeld van wat u kunt verwachten. Echter, het belangrijkste blijft of een
bepaalde Beleggingsportefeuille wel binnen uw Persoonlijke Financiële Planning, uw risicoprofiel en of bij uw levensdoelstellingen past.

De gerealiseerde netto rendementen van onze i- Beaufort Fondsenportefeuilles zijn:

    2014 2015 2016 2017 tot Gem/jaar
Spaarrekening   1,20% 1,00% 0,50% 0,20% 0,64%
Beaufort 2   9,93% 0,96% 3,13% 0,97% 3,75%
Beaufort 3   10,09% 1,65% 3,93% 2,15% 4,46%
Beaufort 4   10,10% 3,05% 5,76% 4,99% 5,98%
Beaufort 5   10,39% 4,58% 7,77% 7,76% 7,63%
Beaufort 6   10,51% 6,13% 9,74% 10,48% 9,22%


Op zich zegt een percentage eigenlijk niet zo veel. Hieronder hebben we berekend, wat de waarde aan het einde van het jaar zou zijn indien u op 1 januari 2014 

€ 100.000,- zou hebben ingelegd. U kunt hier goed zien dat de waarde snel oploopt omdat u ieder jaar over de waardegroei ook weer waardegroei realiseert.
Dit begrip word ook wel "rente over rente" genoemd of expotentiële groei.

  Inleg 2014 2015 2016 2017 Totaal
Spaarrekening €100.000,00 €101.200,00 €102.212,00 €102.723,06 €102.928,51 €2.928,51
Beaufort 2 €100.000,00 €109.930,00 €110.985,33 €114.459,17 €115.569,42 €15.569,42
Beaufort 3 €100.000,00 €110.090,00 €111.906,49 €116.304,41 €118.804,95 €18.804,95
Beaufort 4 €100.000,00 €110.100,00 €113.458,05 €119.993,23 €125.980,90 €25.980,90
Beaufort 5 €100.000,00 €110.390,00 €115.445,86 €124.416,01 €134.070,69 €34.070,69
Beaufort 6 €100.000,00 €110.510,00 €117.284,26 €128.707,75 €142.196,32 €42.196,32