i-Beaufort Index Fondsenportefeuilles

Naast de Beaufort Adviesportefeuilles hebben we vanaf januari 2014 ook onze i-Beaufort Index Adviesportefeuilles. Deze portefeuilles zijn enkel samengesteld met Aandelen en Obligatie indexfondsen. Indexfondsen onderscheiden zich door een zeer lage kostenstructuur.

We kennen de volgende i-Beaufort Fondsenportefeuilles.

i-Beaufort 2 (Defensief, index volgend)
i-Beaufort 3 (Voorzichtig, index volgend)
i-Beaufort 4 (Neutraal index volgend)
i-Beaufort 5 (Ambitieus index volgend)
i-Beaufort 6 (Offensief index volgend)

Natuurlijk geeft een historisch rendement van een Beleggingsportefeuille u een beeld van wat u kunt verwachten. Echter, het belangrijkste blijft of een
bepaalde Beleggingsportefeuille wel binnen uw Persoonlijke Financiële Planning, uw risicoprofiel en of bij uw levensdoelstellingen past.

De gerealiseerde netto rendementen van onze i- Beaufort Fondsenportefeuilles zijn:

2014 2015 2016 2017 2018 Totaal Gem / jaar
Spaarrekening 1,20% 1,00% 0,50% 0,20% 0,03% 0,35%
Beaufort 2 9,93% 0,96% 3,13% 0,97% -2,75% 2,44%
Beaufort 3 10,09% 1,65% 3,93% 2,15% -3,46% 2,87%
Beaufort 4 10,10% 3,05% 5,76% 4,99% -5,17% 3,74%
Beaufort 5 10,39% 4,58% 7,77% 7,76% -6,78% 4,74%
Beaufort 6 10,51% 6,13% 9,74% 10,48% -8,22% 5,73%


Op zich zegt een percentage eigenlijk niet zo veel. Hieronder hebben we berekend, wat de waarde aan het einde van het jaar zou zijn indien u op 1 januari 2014 

€ 100.000,- zou hebben ingelegd. U kunt hier goed zien dat de waarde snel oploopt omdat u ieder jaar over de waardegroei ook weer waardegroei realiseert.
Dit begrip word ook wel "rente over rente" genoemd of expotentiële groei.

Inleg 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal rendement
Spaarrekening €100.000,00 €101.200,00 €102.212,00 €102.723,06 €102.928,51 €102.959,39 €2.959,39
Beaufort 2 €100.000,00 €109.930,00 €110.985,33 €114.459,17 €115.569,42 €112.391,26 €12.391,26
Beaufort 3 €100.000,00 €110.090,00 €111.906,49 €116.304,41 €118.804,95 €114.694,30 €14.694,30
Beaufort 4 €100.000,00 €110.100,00 €113.458,05 €119.993,23 €125.980,90 €119.467,69 €19.467,69
Beaufort 5 €100.000,00 €110.390,00 €115.445,86 €124.416,01 €134.070,69 €124.980,70 €24.980,70
Beaufort 6 €100.000,00 €110.510,00 €117.284,26 €128.707,75 €142.196,32 €130.507,78 €30.507,78