Onze kosten...

Dienstverleningsdocumenten 

Per 1 januari 2013 is het werken zonder provisie wettelijk verplicht voor alle financiële dienstverleners en ook voor Banken en Verzekeringsmaatschappijen. Je betaalt dus separaat voor advies en bemiddeling. Verschure & Partners werkt al vanaf 2007 zonder procvisie bij de afname van financiële producten. Per 1 juli 2013 is iedere financiële dienstverlener ook verplicht om een dienstverleningsdocument te maken binnen een standaard programma van de AFM. Het idee hierachter is dat u de dienstverleningsdocumenten van verschillende adviseurs met elkaar kunt gaan vergelijken. Omdat de standaardisatie en de beperktheid van deze documenten niet past bij onze dienstverlening, hebben wij ons eigen Dienstverleningsdocument Verschure & Partners 2019 waarop al onze diensten met bijbehorende kosten staan;

De standaard verplichte AFM vergelijkingskaarten:

Abonnementen voor nazorg:

De laatste jaren hebben de meeste van onze cliënten gekozen voor één van onze Abonnementen. Aangezien een Persoonlijke Financiële Planning onderdeel uit maakt van de abonnementen krijgt een abonnementhouder minstens één maal in de drie jaar een integraal financieel totaal advies over zijn financiën. Daarnaast adviseren, en onderhouden wij, afhankelijk van het gekozen abonnement, doorlopend zonder uurtje factuurtje.