Onze definitie van een goede Persoonlijke Financiële "Lifestyle"- Planning is: 

"Mensen helpen om het leven te leiden dat zij wensen, zonder dat ze bang hoeven te zijn om ooit zonder geld te komen zitten, wat er ook gebeurt!"

Werkwijze

Nadat we uitvoerig persoonlijk kennis hebben gemaakt, inventariseren we jouw wensen en doelen die je nastreeft in je leven. Het is namelijk belangrijk voor ons om er achter te komen hoe jij je leven nu leid en waar je naartoe wenst te gaan. Daarna brengen we je huidige financiële situatie en de financiële producten die je al in je bezit hebt in kaart en verwerken we deze in jouw eigen Persoonlijke Financiële Planning. Hiermee krijg je inzicht en overzicht over jouw financiële situatie van dit moment. Van hieruit gaan we bekijken hoe we jouw wensen en doelen kunnen gaan realiseren. 

Scenario’s

Een Persoonlijke Financiële Planning is een momentopname. We bekijken en houden hierin ook rekening met mogelijke veranderingen zoals onvoorziene tegenslagen. Dit gebeurt doordat we diverse scenario’s doorrekenen. Zo weet je precies waar mogelijke risico’s zitten, wat al goed is geregeld of waar nog risico's zitten. 
Een Persoonlijke Financiële planning biedt inzicht in de ontwikkeling van je inkomen, uitgaven en vermogen en helpt risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • loopbaan- en salarisontwikkeling;
  • pensioenopbouw;
  • vermogensopbouw:
  • woonlasten en de waarde van de woning;
  • de kosten van studerende kinderen;
  • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of het verlies van je partner
  • scheiden of juist samenwonen
  • schenken en erven
  • een tweede woning