Vermogensbegeleiding bij Verschure & Partners

Het ontwikkelen van uw vermogen is onlosmakelijk verbonden aan de levenswensen en doelen die u heeft. Echter, welke wijze van investeren is passend voor u? Moet u sparen of beleggen? Wij zijn graag uw adviseur op dit gebied.

Bij Verschure & Partners bieden we een Persoonlijke Financiële Planning die alle aspecten van uw leven meeneemt. Een planning die rekening houdt met uw gewenste levensstijl vandaag, morgen en in de toekomst. Vermogensbegeleiding is daar een wezenlijk onderdeel van. Wij houden samen met u de ontwikkeling van uw vermogen nauwlettend in de gaten en gaan met u in gesprek als dat nodig is.

De naam van onze Adviesportefeuilles; Beaufort

De naam Beaufort verwijst naar "de schaal van Beaufort" en dus naar de windkracht en dan met name vanuit zeilend (Maritiem) perspectief gezien. De Windkracht bepaalt namelijk de snelheid, de bijbehorende hoogte van de golven en de grootte van de te voeren zeilen (belegd vermogen). Hoe minder wind, hoe minder ver je komt maar hoe relaxter het varen is. Bij veel wind, varen we harder en leggen we een grotere afstand af maar, we hebben wel meer golven (volatiliteit) en de kans op averij is ook aanwezig. Met het juiste materiaal (uitgebalanceerde Asset-allocatie) en de juiste bemanning die constant aan dek staan (we controleren uw doelstelling doorlopend) bent u goed voorbereid. Wij spreken vooraf met u af met welke wind (Beaufort) u uw doel wenst te behalen en hoe snel u wenst te varen.

Wij werken met het FondsenPlatform

Omdat we u enkel willen adviseren en uw opdrachten willen uitvoeren, maar niet betrokken wensen te zijn met de financiële en administratieve handelingen, werken we samen met het Fondsenplatform. Dit Fondsenplatform is een onderdeel van het Noord Nederlandse Effecten Kantoor (NNEK). 

Het Fondsenplatform is een beleggingsplatform. Zij administreren de beleggingsrekeningen. Als financieel adviseur geven we uw orders door en zij voeren die vervolgens uit. Dit platform is alleen toegankelijk voor zelfstandige vermogensbeheerders en financieel adviseurs die werken onder een Nationaal Regime-vergunning. Het Fondsenplatform biedt ons administratieve verlichting, zodat we meer focus hebben op het begeleiden van u als klant. Daarnaast is het voor u en voor ons erg prettig dat er nooit een euro van het door u belegde geld, via onze bankrekening loopt maar dat uw gelden rechtstreeks naar het Fondsenplatform gaan en vice versa.
Fondsenplatform biedt ons trainingen en opleidingen, de monitoring beleggingsdoelstelling (Mijn Doel-app), en diverse tools om de portefeuilles te monitoren.

Waarom Vermogensadvies met Beaufort FondsenPortefeuilles 

De voordelen van eigen Beaufort Fondsenportefeuilles is voor u dat wij hierdoor beter kunnen adviseren om onderstaande redenen. Indien u uw vermogen "elders" plaatst verliezen we inzicht op uw Persoonlijke Financiële Planning waarbinnen vermogensopbouw een van de belangrijkste zaken is.

Wij kennen u en adviseren u over:

 • of belegging bij uw financiële situatie past
 • welke belegging bij uw risicobereidheid past
 • welke belegging bij uw emotionele acceptatie past
 • welke belegging bij uw beleggingshorizon (duur tot te behalen doelstelling / leeftijd) past
 • Wij begrijpen u omdat wij uw totale financiële situatie kennen, hebben doorgenomen met u en wij weten daardoor wat u wel en niet wilt
 • Wij zorgen voor een optimale spreiding over de gehele markt door bewuste voor Fondsbeleggen te kiezen
 • Wij kunnen Fondsen selecteren die normaal niet voor particulieren bereikbaar zijn
 • Wij controleren doorlopende of uw belegd vermogen de beoogde doelstelling behaalt
 • Wij adviseren u, maar u maakt zelf de beslissing en staat dus zelf aan het roer
 • Wij kunnen snel bijsturen t.o.v. uw Persoonlijke Financiële Planning 
 • Wij stellen onze portefeuilles in nauw overleg met collega adviseurs samen en spiegelen en vragen de mening af en toe van professionele Beleggingsexperts
 • U hebt overal en altijd direct inzicht in de waarde van uw beleggingen en het wel/niet behalen van uw doelstelling door middel van de Stoplichtapp
 • U kunt bij ons meerdere Portefeuilles "potjes" voor meerdere doelstellingen openen
 • Onze vergoeding wordt per kwartaal verrekend met uw portefeuille of indien gewenst rechtstreeks met u verrekend
 • Online kunt u altijd uw portefeuille(s), de rendementen, de kosten, enz inzien